Nyhedsbrev fra "Livskunst og spiritualitet"Krig og kærlighed

 

Putins ageren i Ukraine er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man ikke arbejder med sig selv! Får vi ikke gjort op med fortidens fortrædeligheder og drømme, bliver vi slaver af dem! 

 

U.S.S.R. (Unionen af Socialistiske Sovjet Republikker), der var en sammenslutning af 15 autonome republikker og hvor Rusland var den dominerende republik, kollapsede i 1991. Og når jeg ser i 'krystalkuglen', er denne unions tid endeligt forbi. Derfor er Putins ønsker om fordums storhed urealistiske.  På den lange bane ser vi ind i en fremtid, hvor det ikke er det nationale men det globale perspektiv, der kommer til at herske.

 

Herudover kan Putin lære af Danmark. Da tyskerne tævede os i krigen i 1864, så tog vi ordsproget: "Hvad udadtil tabes, skal indadtil vindes" til os. For Danmark har også været stor engang. Bl.a. dengang da dronning Magrethe d. 1. regerede. Her var alle de nordiske lande forenet i Kalmarunionen (1397-1523). Men det er vi, som bekendt, ikke længere. Nu er Danmark et lille land, også selv om vi har den tvivlsomme ære at være kolonimagt (tænker her på vores rigsfællesskab med Færøerne og Grønland). Til gengæld er vi flere gange udråbt til at være verdens lykkeligste folk. Selv om det måske skyldes, at det er taberagtigt at indrømme, at man ikke er lykkelig i Danmark, så er det 'ikke så ringe endda'. 

 

Nå, men hvad er der ellers sket siden sidst. 

Da mit ønske om at lave en større kampagne om mit syn på klimakrisen i slutningen af februar, blev forpurret af, at krigen i Ukraine løb med al opmærksomhed, satte jeg denne aktivitet på pause. Dvs. at jeg her i søndags var til konference i Klimabevægelsen, en konference der blev afholdt i Middelfart. Her blev det klart, at humøret stadig er højt, nu hvor der bliver sat turbo på "Den grønne omstilling" - grundet ønsket om at udfase den russiske gas og olie.

 

Herudover har jeg haft den store fornøjelse at deltage i præsten Martin Herbst kursus i Dantes "Den Guddommelig Komedie" på Folkeuniversitetet. Det har, sammen med hans bog om de 7 dyder/7 'dødssynder', inspireret mig til at arbejde med at udvikle en ny terapiform. Arbejdstitlen er ’Purgatorie-terapi’, da ’Purgatoriet’ er det 2. rige i Dantes bog, og betyder 'renselsessted'.  Purgatorie-terapi bliver udviklet til at være en terapiform, hvor der systematisk arbejdes i dybden på det karaktermæssige plan. Formål: udvikling af den uselviske kærlighed, hvilket ifølge Martinus og mig er endemålet med vores inkarnationer på jord.

 

Til sidst kan nævnes, at jeg fra nytår bruger mit spirituelle navn Nutara offentligt, dvs. er 'trådt i karakter' som vejleder/lærer. 

 


Kærligst
Torben/Nutara


Vedhæftet er mit læserbrev: ”Ikke flere våben, tak” om den oprustning, som et flertal i Folketinget har vedtaget her for nyligt.